info


 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA WIZYTĘ DO PSYCHIATRY ?

Uprzejmie proszę abyście Państwo zabrali na wizytę:

1. dokument tożsamości (z numerem PESEL) - np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport. Dokument jest niezbędny.
2. dotychczasową dostępną Państwu dokumentację medyczną z leczenia internistycznego i/lub psychiatrycznego, opinie psychologiczne, zaświadczenia; ewentualnie proszę przypomnieć sobie jakie zalecono Państwu leki.
3. NIP zakładu pracy, w którym Państwo pracujecie (w razie potrzeby wystawienia zwolnienia)
4. osobę towarzyszącą (jeśli ktoś z Państwa tego potrzebuje)

 


 

JAK WYGLĄDA PIERWSZA WIZYTA W MOIM GABINECIE ?

 • po wejściu do gabinetu i zajęciu miejsca siedzącego 
 • Pacjent powinien okazać swój dokument tożsamości w celu upewnienia się, że jest tą osobą, za którą się podaje, oraz zezwolić na spisanie z dokumentu niezbędnych danych (bez tych danych wizyta praktycznie nie mogłaby się odbyć; wszelkie uzyskane dane podlegają prawnej ochronie)
 • później następuje dość luźna rozmowa (przypominajaca raczej dialog), w trakcie której Pacjent przedstawia problem, który skierował go do gabinetu, zebrane dokumenty medyczne czy historię swojego leczenia
 • w trakcie tej rozmowy dopytuję się o niezbędne szczegóły aby dokładniej zrozumieć okoliczności i tło problemu
 • Pacjent ma możliwość na zastanawianie się, na niestłumione przeżywanie swych emocji, na swobodną wypowiedź a także na zadawanie pytań; nie goni nas czas (dlatego pierwszorazowa wizyta trwa u mnie aż prawie 60 minut). / Tu rozmawiamy o emocjach. Jest ich dużo wiecej niż tylko smutek, złość i szczęście. Często (z różnych powodów) pacjenci nie potrafią poza tymi dwoma- trzema ich rozpoznać, zidentyfikowac. Dobrze jest jednak je poznać bo to własnie emocje wyzwalają w nas określone zachowania i kierują nami. Rozmowa o trudnych rzeczach może wzbudzać w pacjentach czasami płacz, złość, gniew, agresję, tzw. opór ale nikt tu nikogo nie ocenia, nie krytykuje, nie zmusza do odpowiedzi.Jesli nie chcesz czegoś powiedzieć to nie mów, może kiedś, w innych okolicznościach./
 • w trakcie rozmowy zapisuję w dokumentacji najważniejsze informacje, dane czy spostrzeżenia z rozmowy
 • po zidentyfikowaniu problemu/problemów i i wspólnym ustaleniu priorytetów przedstawiam Pacjentowi możliwości pomocy
 • nie ograniczam się tylko do wypisania leków ale także często proponuję, jakie badania należy wykonać czy jakich innych specjalistów odwiedzić
 • przy ustaleniu postępowania zawsze kieruję się spojrzeniem holistycznym na Pacjenta, które ma na celu postrzeganie Go jako całości, a nie jako "zbioru" problemów z różnych dziedzin
 • wspólnie z Pacjentem ustalamy najlepsze dla Niego formy pomocy nie skupiajace się tylko na farmakoterapii ale także często wykraczajace poza tą klasyczną formę leczenia, uwzględnając Jego/Jej obawy czy możliwości
 • następnie Pacjent otrzymuje na piśmie informacje w jaki sposób włączyć i dawkować zalecone leki, jakie badania wykonać, do jakich specjalistów się zwrócić; najcześciej też Pacjent dostaje informacje o psychoterapii, numerach telefonów do terapeutów oraz otrzymuje numery wystawionych recept 
 • po wyjaśnieniu przedstawionego dawkowania / postępowania pytam się Pacjenta czy jest to dla Niego zrozumiałe; często pod wpływem stresu coś może umknąć, więc wyjaśniam, tłumaczę ponownie (mamy czas); mówię na co zwracać uwagę w trakcie leczenia, o ewentualnych objawach niepożądanych oraz jak sobie z nimi radzić
 • na koniec wizyty ustalamy czy i kiedy Pacjent powinien przyjść na wizytę kontrolną; jeśli potrzeba - umawiamy kolejną wizytę

 


 

DLACZEGO CZASAMI LECZENIE NIE PRZYNOSI EFEKTÓW ?

 

jeżeli byłaś/byłeś u kilku psychiatrów i stosowane leki nie przynoszą efektów, zastanów się :

- czy leczymy to co trzeba? 

- czy są czynniki zewnętrzne, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uzyskanie poprawy (np. zagrożenie utratą pracy, rozstaniem, poważna choroba somatyczna, znęcający się lub pijący członek rodziny itd...) ?

- czy stosuję leki według zaleceń ?

- czy rozumiem swoje emocje i wiem jak na mnie wpływają?

- może jest potrzebna psychoterapia ?

poza tym warto wykonać badanie psychologiczne ( u psychologa klinicznego), które wskaże Twój profil osobowościowy i Twoje wzorce reagowania na stres

 


 

DLACZEGO LECZENIE W GABINECIE A NIE "RECEPTA W KILKA MINUT "?

 • wiesz, komu powierzasz swoje dane wrażliwe. Teraz zastanów się, czemu "przedłużenie recepty" w internecie kosztuje tak mało i pamiętaj, że nie ma nic za darmo... :)
 • w gabinecie leczysz się u lekarza specjalisty z wieloletnim doświadczeniem
 • ja sprawdzam, czy leki, które przyjmujesz na inne choroby somatyczne, nie wchodzą ze sobą w niekorzystne interakcje
 • jeśli Twój stan jest stabilny to możesz otrzymać receptę na leki nawet na 6 miesięcy 
 • jeśli jest potrzeba to jestem w stanie wprowadzać korekty leczenia, ustalam z pacjentem dalsze postępowanie, informuję o sposobach odstawiania leków, o działaniach niepożądanych i sposobach radzenia sobie z nimi
 • u mnie, w przeciwieństwie do firm "recepta w kilka minut" nie dopłacasz za leki refundowane, zawsze też kieruję się ekonomiką leczenia 
 • Prowadzę dokumentację medyczną, która może Ci się kiedyś przydać do renty, zwolnienia, świadczenia rehabilitacyjnego...

 

 


 
 

RECEPTA "BEZ WIZYTY"

"e-receptę bez wizyty" u lekarza można otrzymać tylko w wyjątkowej sytuacji, ponieważ każdy pacjent powinien zgodnie z zaleceniami/przepisami prawa odbywać wizyty kontrolne.

Czasami jednak mają miejsce szczególne sytuacje, w których istnieje możliwość otrzymania "e-recepty bez wizyty". Jest to możliwe, jeżeli są spełnione poniższe warunki:

 1. Pacjent odbył co najmniej 2 wizyty u lekarza prowadzącego
 2. Od ostatniej wizyty nie minęło więcej niż 3 miesiące – jeżeli czas od ostatniej wizyty u lekarza jest dłuższy, wtedy należy umówić się na kolejną wizytę.
 3. Pacjent nie otrzymał ostatnio e-recepty bez wizyty (tj. jeśli pacjent ostatnio już dostał e-receptę bez wizyty, to nie ma możliwości otrzymania kolejnej e-recepty bez wizyty u lekarza).
Postępowanie: Należy wysłać zapotrzebowanie na receptę mailem [tu]. Po weryfikacji powyższych punktów Pacjent otrzyma zwrotnym mailem informację o płatności. Po zaksięgowaniu płatności nastąpi wysłanie kodów recept. 
 
UWAGA ! 
Złożenie prośby o "e-receptę bez wizyty" nie oznacza, że pacjent na pewno ją otrzyma. Czasami niezbędna jest wizyta kontrolna w celu oceny stanu pacjenta. 
Wystawiania "e-recepty bez wizyty" dokonuję w dni robocze, często w chilowej przerwie w pracy lub późnym wieczorem po pracy. 
W TEN SPOSÓB NIE MOŻNA WYSTAWIAĆ LEKÓW USPOKAJAJĄCYCH, NASENNYCH ANI STYMULUJĄCYCH

 

 

 
 

 

ZASADY W GABINECIE:
 •  przyjmuję tylko osoby pełnoletnie, to znaczy OD UKOŃCZENIA 18 roku życia.  Proszę więc nie rezerwować wizyt dla osób niepełnoletnich. W przypadku okazania się na wizycie, że Pacjent nie jest osobą pełnoletnią, wizyta nie będzie kontynuowana a wpłacone pieniądze za wizytę nie będą zwracane.  W celu umawiania osób do 18rż proszę się zgłaszać do psychiatrów dzieci i młodzieży, np. w Olsztynie to: dr Anna Królak-Sawczuk, dr Joanna Czarnecka, dr Aleksandra Gołaszewska, a w Iławie : dr Dagmara Omieczyńska-Nastaj.
   
 •  zwolnienia lekarskie wystawione są w trakcie wizyty 
 • nie wystawiam ponownie recept, które były dobrze wystawione a nie zostały przez Państwa zrealizowane przez nieuwagę (brak możliwości prawnych wystawienia takiej recepty ponownie). 
   
 •  wszelkie zaświadczenia wystawiam jedynie po wcześniejszej wizycie (dotyczy druków na rentę, orzeczeń o stanie zdrowia na potrzeby orzekania o stopniu niepełnosprawności, zaświadczeń do szkół i uczelni, do innych lekarzy) i wydaję osobiście osobie zainteresowanej bądź upoważnionej przez nią osobie; w szczególnych przypadkach możliwa jest inna forma udostępnienia dokumentu.
   
 • nie odpowiadam na Państwa maile i smsy po godzinie 17 (w piątki po 13) ani w soboty, niedziele, święta i w okresie mojego urlopu. Odpowiedzi udzielam w czasie wolniejszym od pracy i wtedy, gdy mam taką możliwość. Ta usługa jest świadczona grzecznościowo a nie obligatoryjnie.
   
 • nie leczę przez smsy i maile; w celu korekty leczenia proszę zgłosić się na wizytę; na podstawie opisu w mailu czy smsie nie ma możliwości ZMIANY leczenia (wypisania innego leku). Państwa maile z takimi treściami mogą pozostać bez odpowiedzi. W celu korekty leczenia proszę się zgłaszać do gabinetu. 
 • wszystkie informacje odnośnie leczenia, dawkowania (włączania, odstawiania leków), ewentualnych działań niepożądanych, sposobów postępowania w przypadku ich wystąpienia itp. otrzymujecie Państwo ode mnie w trakcie wizyty; podaję także informacje, co zrobić gdy zaczyna brakować leków.
   
 • proszę o rezerwowanie wizyt z odpowiednim wyprzedzeniem (aktualnie ok. 4 tygodni) - tel. do rejestracji 519 188 100
   
 • wizyty online (telefoniczne, skype, itp) realizowane są w tym samym kalendarzu co wizyty zwykłe więc nie mam możliwości umawiania ich "obok". Wizyty on-line (telefonicznie, komunikatorem) będą realizowane jedynie po wcześniejszej wpłacie za wizytę na konto nr 80 1140 2004 0000 3902 4990 4238  lub BLIKIEM na nr tel. 509-221-211
   
 • proszę o ewentualne odwoływanie umówionych wizyt co najmniej na 48 godzin przed zaplanowaną wizytą. Niezgłoszenie się na umówioną i potwierdzoną wizytę będzie skutkowało blokadą pacjenta aby na przyszłość nie zajmować miejsca pacjentom naprawdę potrzebującym. Proszę wiec ewentualnie odwoływać wizyty. Sytuacje losowe będą rozpatrywane indywidualnie po informacji do rejestracji.
   
 • jest możliwość zarejestrowania się na wizytę na dalszy termin niż umożliwia to kalendarz na stronie, w tym celu należy zadzwonić na rejestrację (519188100) i przesłać potwierdzenie wpłaty za tą wizytę, podając w tytule przelewu swoje imię, nazwisko oraz datę umówionej wizyty.
   
 • wizyty pierwszorazowe należy opłacać z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni. wizyta nieopłacona w tym czasie będzie automatycznie anulowana (nie dotyczy to wizyt umówionych w okresie krótszym niż 2 dni do wizyty)
   
 •  nie świadczę usług psychiatrycznego pogotowia ratunkowego; (patrz tu)

 

 


                                                                   

KONTROLA W ZUS

Zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami na kontrolę w ZUS należy zgłosić się osobiście, zabierając ze sobą dokumentację, KTÓRĄ SIĘ POSIADA. Proszę się nie martwić, gdy Państwo nie macie wydruków dokumentacji - ZUS ma możliwość zwrócenia się bezpośrednio do lekarza o udostępnienie dokumentacji z leczenia. 

 

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy (informacja ZUS)


 

 WARTO WIEDZIEĆ:

- UWAGA ! BARDZO WAŻNE !!! Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia lekarze wystawiający receptę na lek psychotropowy lub narkotyczny zobligowani są do weryfikacji jakie leki pacjent miał przepisane, które wykupił, zażywał i w jakich dawkach. Brak takiej weryfikacji może skutkować niemożliwością wystawienia recept. Aby tego uniknąć należy przyznać lekarzowi dostęp do tych danych. Można to wykonać na 2 sposoby:
 

Instrukcja dla pacjenta w celu nadania uprawnień przez przeglądarkę internetową i swojo konto IKP

1. Przejdź do zakładki "Uprawnienia" i wybierz "Udostępnij dane lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie".
2. Wybierz lekarza i wprowadź jego numer PWZ, imię oraz nazwisko.
3. Określ zakres udostępnianych danych (np. recepty) oraz wybierz czas trwania udostępniania.
4. Potwierdź wniosek, aby zatwierdzić udzielenie dostępu.
 
 Instrukcja dla pacjenta w celu nadania uprawnień przez aplikację na telefonie "mojeIKP"
 
1. Rozpocznij, klikając na "Menu", a następnie wybierz opcję "Uprawnienia".
2. Wybierz "Udostępnij dane lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie", a potem kliknij "Przyznaj dostęp".
3. Wybierz lekarza i podaj jego numer PWZ lub imię i nazwisko, a następnie kliknij przycisk "Szukaj".
4. Wybierz zakres danych (np. recepty) oraz ustal okres, przez jaki dane mają być udostępnione. Na koniec zapisz swój wniosek.
 
Moje dane to: Wojciech Szerszenowicz, PWZ 1402953
 
- aktualnie recepta na leki psychotropowe ma okres realizacji 1 miesiac (30 dni) od daty wypisu, chyba że wstawiono inną datę od której ten okres się liczy. Czyli w ciągu miesiąca trzeba ją zrealizować. NIE MA ODPISÓW RECEPT. 
Niektóre recepty mozna wystawiać na okres 365 dni ale poczatek realizacji recepty musi nastąpić w ciągu 30 dni od daty jej wystawienia. 
 
- w celu sprawniejszejszej obsługi Państwa recept proponuję skorzystać z odpowienich platform / programów, które umożliwiają dostep do Państwa recept, np. IKP (indywidualne konto pacjenta) www.pacjent.gov.pl  lub odpowiednich programów dostepnych na Państwa telefony komórkowe - mObywatel, mojeIKP itp. 
 
- w większości LEKI PSYCHIATRYCZNE NIE UZALEŻNIAJĄ. Potencjałem uzależniającym wykazują się leki z grupy benzodiazepin lub tzw. "Z" (zolpidem, zaleplon, zopiklon i eszopiklon). Do uzależnienia się potrzebne jest przyjmowanie takich leków codziennie przez okres co najmniej kilku tygodni a lekarze NAJCZĘŚCIEJ zalecają w tym czasie ich ograniczanie. Stosowanie leków doraźnie według zaleceń lekarza nie stanowi zagrożenia uzależnieniem.
 
- nie łączy się leków psychiatrycznych z alkoholem a w szczególności bezwzględne przeciwwskazanie dotyczy łączenia alkoholu z benzodiazepinami (piwo też jest alkoholem)
 
- w gabinecie nie zajmuję obalaniem / potwierdzaniem informacji wyczytanych przez Państwa w internecie/
 
- stosuję leczenie zgodnie ze sztuką medyczną (zalecenia medyczne, Evidence-Based Medicine, ChPL)
 
- oczywiście większość leków (nie tylko psychiatrycznych) może dawać działania niepożądane. To, że czytacie Państwo w ulotce o działaniach niepożądanych, nie wynika z toksycznosci leków tylko jest wynikiem zabezpieczenia się firm farmaceutycznych przed pozwami i odszkodowaniami. W gabinecie obserwuje się dużo mniej opisywanych działań niepożądanych; leki w zdecydowanej większości są dobrze tolerowane. Działania niepożądane występują u niektórych pacjentów także po PLACEBO (tzw. efekt nocebo). Jeżeli uważacie Państwo, że jakiś lek działa zbyt silnie, proszę zredukować dawkę do poprzednio tolerowanej lub odstawić całkowicie - temat przedyskutujemy na wizycie kontrolnej.
 
- leki przeciwdepresyjne nie maja na celu "otumanić"; jeśli występuje takie działanie to znaczy, że należy dopasować bardziej lek: zmienić dawkę, czas podawania, sam preparat itd. Warto zauważyć, że najczęściej ilość działań niepożądanych zmniejsza się w ciągu pierwszych 2 tygodni stosowania i u większości pacjentów jest akceptowalna. 
 
- po niektórych lekach psychiatrycznych faktycznie zwiększa się masa ciała; w przypadku niektórych leków jest to trudne do przewidzenia bo mechanizm tycia nie sprowadza się tylko do zwiększania apetytu; obecnie zidentyfikowanych jest co najmniej 10 czynników wpływających na proces tycia a ewentualny wzrost apetytu np. po lekach jest tylko jednym z nich.
 
- część leków przeciwdepresyjnych poprzez swój mechanizm ma wpływ na funkcje seksualne np. mogą zmniejszać libido, podniecenie, możliwość osiągnięcia orgazmu. Jednak działania te nie występują u wszystkich, są odwracalne (tzn. po odstawieniu/ zmniejszeniu dawki leku dolegliwości ustępują); a czasami nawet pożądane. Są takie leki, które mają niewielki lub nieznaczny wpływ na funkcje seksualne ale zawsze jest to cecha osobnicza. Poza tym nie wszystkie leki nadają się do zastosowania u wszystkich pacjentów.
 
- leki NIE DZIAŁAJĄ na problemy relacyjne tzn: nie spowodują, że będziecie Państwo bardziej kochani przez matkę/ojca/męża/żonę/szefa itd. Problemy relacyjne w zwiazku czy w rodzinie należy najpierw próbować terapeutyzować u psychoterapeutów zajmujących się tą sferą.
 
- leki pozwalają ODZYSKAĆ SENS ŻYCIA pod warunkiem, że w przeszłości już się go miało. Poszukiwanie sensu (celu) życia powinno się prowadzić u dobrego psychoterapeuty.
 
- leczenie uzależnienia od alkoholu czy innych substancji wymaga zaangażowania i chęci pacjenta. Sama chęć lekarza i rodziny, żeby mąż / brat  /matka /.... przestali pić niestety nie wystarcza. Osoby uzależnione czy rodziny tych osób powinny zgłaszać się do Poradni Leczenia Uzależnień (w Olsztynie na ul. Puszkina 13) w celu uzyskania informacji o sposobach postępowania w uzależnieniu własnym / lub członka rodziny.  Obszerna baza wiedzy: www.parpa.pl lub www.kcpu.gov.pl
 
 
 

 

DOKUMENTACJA MEDYCZNA:

 
- dostęp do dokumentacji medycznej ma pacjent, uprawnione przez niego osoby (po okazaniu dokumentu tożsamości) oraz uprawnione do tego organy państwowe regulowanei ustawowo (np. ZUS, KRUS, Prokuratura, Sąd). Dokumentację medyczną pacjenta udostępniam pacjentowi (lub uprawnionej przez niego osobie) TYLKO po osobistym zgłoszeniu się do gabinetu w określonych wcześniej godzinach.
 
- nie udostępniam dokumentacji "na prośbę rodziny" chyba że rodzina została przez pacjenta upoważniona na piśmie. 
 
- tajemnicą lekarską objęta jest także informacja "czy pacjent zgłaszał się do lekarza" 
 
- proponuję bardzo ostrożnie podchodzić do kwestii udostępniania dokumentacji medycznej do Sądu w postępowaniu rozwodowym (często jest to inspirowane zarzutami drugiej strony o ewentualnej chorobie psychicznej i groźbą odebrania dzieci lub jakąś sugestią adwokata). W mojej ocenie najczęściej wystarczy zaświadczenie od lekarza o leczeniu i rozpoznaniu a nie cała dokumentacja. 
 
 

 

CZYM SIĘ KIEROWAĆ WYBIERAJĄC PSYCHOTERAPEUTĘ:

W Polsce z powodu braku regulacji prawnych dotyczących zawodu psychoterapeuty tytułem terapeuty może posługiwać się właściwie każdy. Dlatego ważne jest aby zweryfikować kwalifikacje osoby do której zmierzamy się zgłosić.

Psychoterapeutą jest osoba, która poza studiami wyższymi ukończyła 4-letnią szkołę przygotowującą ją do prowadzenia psychoterapii lub jest w trakcie takiego szkolenia. Ukończenie szkolenia psychoterapeutycznego umożliwia terapeucie ubieganie się o certyfikat psychoterapeutyczny. Wybierając swojego psychoterapeutę warto sprawdzić czy jest on uczestnikiem szkoły psychoterapii lub czy ukończył szkolenie (ma certyfikat).

Psychoterapeuci zrzeszają się w Towarzystwach, które reprezentują różne nurty pracy terapeutycznej. Aby móc przynależeć do danego towarzystwa trzeba spełnić odpowiednie kryteria. W ramach towarzystw organizowane są spotkania, szkolenia i konferencje, które pozwalają na poszerzanie wiedzy oraz wymianę doświadczeń wśród terapeutów. Przynależność psychoterapeuty do jednego z Towarzystw jest potwierdzeniem jego aktywności zawodowej oraz świadczy o rozwijaniu jego umiejętności.

Psychoterapeuta powinien poddawać się regularnej superwizji. Superwizja jest spotkaniem psychoterapeuty z bardziej doświadczonym terapeutą. Podczas takiego spotkania terapeuta rozmawia z superwizorem o pracy terapeutycznej ze swoimi pacjentami. Celem superwizji jest zweryfikowanie postawionej diagnozy oraz sposobu pracy. Regularna superwizja pozwala na zwiększenie skuteczności oddziaływań terapeutycznych. Pozwala także na uniknięcie błędów diagnostycznych.

 


 

W STANACH NAGŁEGO POGORSZENIA SAMOPOCZUCIA LUB ZAGROŻENIA ŻYCIA należy kontaktować się z:

 • Izbą Przyjęć Szpitala Psychiatrycznego (w Olsztynie na ul. Wojska Polskiego 35, tel. 89 678 53 53 - czynne całą dobę, nie wymaga skierowania);
   
 • Centrum Zdrowia Psychicznego - Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (czynny: pn-pt  8:00 – 18:00,  tel: 89 650 53 53,   887 509 514  )
   
 • lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

 

INNE WAŻNE TELEFONY

 • Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego – 800 702 222 (bezpłatna linia czynna 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, także w święta)
   
 • Policyjny Telefon Zaufania – 800 12 02 26
   
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" – 800 12 00 02
   
 • Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich – 800 108 108
   
 • Telefon Zaufania dla osób odczuwających psychiczne skutki pandemii – 800 220 280
   
 • Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym – 116 123
   
 • Kryzysowy Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111
   
 • Antydepresyjny Telefon Zaufania – 22 484 88 01
   
 • Centrum Praw Kobiet – 600 070 717
   
 • Pierwsza Pomoc Psychologiczna – 22 425 98 48
W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia (własnego lub innej osoby) należy zadzwonić na numer alarmowy – 112. Profesjonalną pomoc można też uzyskać w  czynnych całą dobę ośrodkach interwencji kryzysowej w całej Polsce – więcej na ten temat można dowiedzieć się na stronie oik.org.pl